Penktadienis, 11 sausio, 2008 Renginiai

XI ATVIRAS VILNIAUS STENDINIŲ MODELIŲ KONKURSAS 2019

XI ATVIRO VILNIAUS STENDINIŲ MODELIŲ PARODOS-KONKURSO TAISYKLĖS
1. Konkursas yra atviras ir jame gali dalyvauti visi norintys Lietuvos ir užsienio šalių modeliuotojai.
2. Konkursas yra nemokamas jaunučių (iki 13 metų) ir jaunimo (14-18 metų) amžiaus grupių dalyviams. Suaugusiųjų (nuo 19 metų) grupės dalyvio mokestis – 5 Eurai. Mokestis skaičiuojamas vienam dalyviui, nepriklausomai nuo pateiktų modelių skaičiaus.
3. Modeliuotojai norintys dalyvauti konkurse turi užpildyti 
registracijos formą.
Prašome registracijos formą užpildyti kiekvienam modeliui iš anksto, kad nereikėtų to daryti jau atvykus į konkursą.
4. Pateikiant konkursui kartoninį modelį, kuris yra padarytas iš tam tikro leidėjo žurnalo, pvz. „Modelik“, reikia pateikti originalaus žurnalo viršelį.
5. Organizatoriai neatsako už konkurso dalyvių padarytus LR įstatymų pažeidimus. Įtarus tokį faktą, dalyviui gali būti uždrausta dalyvauti konkurse.
6. Modeliai, ankstesniuose Vilniaus stendinių modelių konkursuose užėmę prizines vietas, nebegali dalyvauti kituose Vilniaus konkursuose, tačiau gali būti demonstruojami parodoje.
7. Konkurse negali dalyvauti „Die Cast“ stendiniai modeliai ir modeliai, parduodami jau surinkti ir nudažyti.
8. Modeliuotojai, nenorintys dalyvauti konkurse, gali demonstruoti savo modelius parodoje.
9. Modeliuotojai skirstomi į šias amžiaus grupes:
9.1 – Jaunučiai (iki 13 metų);
9.2 – Jaunimas (14-18 metų);
9.3 – Suaugusieji (nuo 19 metų).
10. Vienas dalyvis gali pristatyti į konkursą ne daugiau, kaip 3 modelius vienoje kategorijoje. Kategorijų skaičius, kuriose gali varžytis tas pats dalyvis, neribojamas. Pristačius daugiau modelių vienoje kategorijoje, jie nėra vertinami ir yra laikomi dalyvaujančiais parodoje
11. Konkursas atskiroje kategorijoje laikomas įvykusiu, jei joje dalyvauja ne mažiau, nei 3 modeliuotojai. Jeigu kategorijoje varžosi du modeliuotojai, skiriamas tik vienas apdovanojimas už geriausią kategorijos modelį. Jeigu kategorijoje dalyvauja tik vienas modeliuotojas, konkursas toje kategorijoje laikomas neįvykusiu, o dalyvis apdovanojamas padėkos raštu.
12. Vienas dalyvis gali užimti tik vieną prizinę vietą atskiroje kategorijoje.
13. Organizatoriai turi teisę įsteigti papildomas modelių kategorijas arba jas sujungti atsižvelgdami į užsiregistravusių dalyvių skaičių.
14. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso taisykles. Informacija apie taisyklių pakeitimus turi būti paskelbta likus ne mažiau kaip 30 dienų iki konkurso pradžios.
VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
1. Modelius vertins ir prizines vietas paskirs teisėjų komisija. Teisėjus kvies konkurso organizatoriai.
2. Jeigu modelis su pagrindu, figūrėlėmis ir kitais priedais bus pateiktas ne dioramų kategorijoje, vertinamas bus tik pats modelis.
3. Teisėjų komisijos sprendimu kiekvienoje kategorijoje išrenkamas geriausias kategorijos modelis bei keletas pažymėtinų modelių.

4. Teisėjų komisijos sprendimu atskiroje kategorijoje gali būti išrenkami keli geriausi kategorijos modeliai.
5. Kiekvienas teisėjas vertins modelius pagal nustatytus vertinimo kriterijus, kurie bus paskelbti iš anksto. Siekiant išrinkti laimėtojus, modeliai gali būti vertinami balais.

6. Teisėjas, pristatęs modelį konkursui, jo vertinti negali.
7. Teisėjų sprendimai yra neskundžiami.
8. Dalyviai, užėmę prizines vietas, apdovanojami atitinkamais pažymėjimais ir prizais.

KATEGORIJOS


Dalyvių grupės pagal amžių:
Jaunučiai – iki 13 metų;
Jaunimas – 14-18 metų;
Suaugusieji – 19 metų ir vyresni.
Modeliai skirstomi į smulkesnes kategorijas pagal laikotarpį, mastelį, technikos tipą, priklausomai nuo konkursui pateiktų modelių gausos.
Pvz. kategorija „PA 1 – karinė aviacija iki 1925 metų“ suskirstyta pagal mastelius:
„PA 1 – karinė aviacija iki 1925 metų-72“
„PA 1 – karinė aviacija iki 1925 metų-48“
„PA 1 – karinė aviacija iki 1925 metų-32“

PLASTIKINIAI MODELIAI

PA 1 – karinė aviacija iki 1925 metų;
PA 2 – karinė aviacija nuo 1926 iki 1946 metų;
PA 3 – karinė aviacija nuo 1947 metų;
PA 4 – Civilinė aviacija (sportinė, rekordinė, keleivinė, transportinė, spec. paskirties);
PA 5 – Sraigtasparniai;
PK 1-1 – Vikšrinė šarvuota karinė technika, iki 1945 metų;
PK 1-2 – Vikšrinė šarvuota karinė technika, po 1945 metų;
PK 2-1 – Ratinė šarvuota karinė technika, iki 1945 metų;
PK 2-2 – Ratinė šarvuota karinė technika, po 1945 metų;
PK 3-1 – Nešarvuota karinė technika, iki 1945 metų;
PK 3-2 – Nešarvuota karinė technika, po 1945 metų;

PK 4  – Kita karinė technika;
PT 1 – Kėbuliniai sportiniai automobiliai
PT 2 – Kiti sportiniai automobiliai
PT 3 – Kitas civilinis autotransportas
PT 4 –  Motociklai;
PL 1 – Burlaiviai;
PL 2 – Povandeniniai laivai;
PL 3 – Kiti laivai;
PF 1 – Figūrėlės ir biustai;
PF 2-1 – Wargaming Single Model;
PF 2-2 – Wargaming Battle Group;
PF 2-3 – Wargaming Monster;
PD  – Dioramos;
PV  – Vinjetės;
PX – Kiti plastikiniai modeliai;

KARTONINIAI MODELIAI:

KA 1-1 – Sraigtinė aviacija;
KA 1-2 – Reaktyvinė aviacija;
KA 2 – Sraigtasparniai;
KK 1 – Vikšrinė karinė technika;
KK 2 – Ratinė karinė technika;
KK 3 – Kita karinė technika;
KT 1 – Civilinė technika (lengvieji automobiliai);

KT 2 – Civilinė technika (kitas autotransportas);

KL 1 – Burlaiviai;
KL 2 – Povandeniniai laivai;
KL 3 – Kiti laivai;
KX 1 – Statiniai;
KX 2 – Figūros ir gyvūnai;

KX 3 – Fantastika;

KX 4 – Modeliai, netinkantys į kitas kategorijas.

NULINIAI“ MODELIAI:

OB – Burlaiviai;
OL – Kiti laivai;
OX – Modeliai, netinkantys į kitas kategorijas.
SPECIALŪS APDOVANOJIMAI:
Geriausias konkurso modelis;
Geriausias konkurso-parodos plastikinis modelis;
Geriausias konkurso-parodos kartoninis modelis;
Geriausias konkurso-parodos nulinis modelis;
Geriausias modelis – žiūrovų pasirinkimas;
Geriausias jaunučių kategorijos modelis;
Geriausias lietuviškos karinės technikos modelis;
Meistro taurė.

Stendinių modelių vertinimas

 

Bendras vaizdas

 

Teisėjai vertina bendrą modelio vaizdą (įspūdį) žiūrėdami maždaug 1,5 metro atstumu. Papildomas dėmesys kreipiamas į eksploatacines žymes – jos turi atitikti prototipo naudojimo sąlygas ir realaus nusidėvėjimo pobūdį bei mastelį, netinkamas „sendinimas“ mažina balus.

 

Modelio surinkimas

 

Surinkimo kokybė –  vertinamas modelio surinkimo kruopštumas:

–          ar tinkamai atlikti detalių suleidimai ir ar gerai užglaistytos surinkimo siūlės;

–          ar surenkant modelį „išnyko“/buvo atstatytos imitacinės prototipo paviršiaus siūlės;

–          ar nėra plyšių, kurių prototipe neturėtų būti („kiaurai matome“ per oro paėmimo angas, tarp važiuoklės ir pan.);

–          ar nėra likę klijų, šlifavimo pėdsakų;

–          ar tinkamai surinktos/nesuteptos skaidrios modelio detalės;

–          ar pašalinti plastiko liejimo defektai;

–          ar briaunos tinkamai surinktos/imituotos.

Kartoniniams modeliams:

–          ar tinkamai sujungtos detalės, tarp jų nėra plyšių bei išsikišimų, kurių neturėtų būti pagal instrukciją;

–          ar detalės suformuotos tvarkingai, kartonas nesulamdytas, neįplėštas ir pan.;

–          ar nėra klijų ir dažų dėmių, tinkamai surinktos/nesuteptos skaidrios modelio detalės.

Geometrija/simetrija –  vertinama modelio dalių padėtis kitų detalių atžvilgiu:

–          ar sparnai/stabilizatoriai ir pan. sumontuoti tinkamu kampu, teisingai išlyginti, nepersisukę;

–          ar važiuoklės detalės viena kitos ir likusių modelio dalių atžvilgiu išdėstytos simetriškai/teisingai;

–          ar ginkluotės elementai (pvz. bombos, raketos) išdėstyti teisingai/išlyginti;

–          ar visi ratai liečia žemę (jei prototipe nenumatyta kitaip);

–          ar išorinės detalės (veidrodėliai, antenos ir kt.) tinkamai išdėstytos/išlygintos (nebent modelis vaizduoja apgadintą technikos vienetą);

 

Detalizacija

 

Įprasta įranga: vertinama tai, kas visais atvejais būna matoma tikrame prototipe eksploatacijos metu, bet ne aptarnavimo/remonto metu (t.y. kai aptarnavimo liukai ir pan. uždaryti), pvz., kabinos įranga, radiatoriai, važiuoklės nišos, varikliai, išmetimo, ginkluotės vamzdžiai, atotampos, antenos, laivų takelažas ir t.t. – detalės turi būti sumodeliuotos pagal mastelį (tinkamo storumo ir pan.), atitikti realų prototipą/jo variantą.

 

Papildoma įranga: vertinama tai, kas nėra būtina tikrame prototipe visais atvejais, tačiau paprastai būna, pvz. raketos, bombos, kita išorinė ginkluotė, kuro bakai, išoriniai aksesuarai (įrankiai), ekranai ant tankų ir pan. Dėmesys kreipiamas ne tik į jų kiekį ir atitikimą prototipui, bet ir į atlikimo kokybę/mastelį.

 

Vidinė įranga: vertinama papildomai sumodeliuota įranga, kuri įprastai eksploatacijos metu nėra matoma, o pasiekiama tik nuėmus/atidarius gaubtus ar liukus nuo ginkluotės, amunicijos, variklių skyrių ir pan.; atkreiptinas dėmesys , kad sumodeliuota įranga turi atitikti mastelį bei realų prototipą.

 

Dažymas

 

Dažymo autentiškumas: vertinamas modelio (ir jo dalių) spalvų atitikimas pasirinktai dažymo/kamufliažo schemai, ar dėmių, linijų ir pan. išdėstymas atitinka prototipo dažymą/spalvą, ar spalvų perėjimai ir viso modelio dažymo būdas atitinka prototipo dažymo metodus, ar ženklinimas atitinka dažymo/kamufliažo schemą, ar teisingai nudažytos modelio detalės;  atkreipiamas dėmesys į spalvas, bet ne į atspalvius, tačiau kamufliuoto/įvairiaspalvio objekto atveju turi būti išlaikomas santykinis įvairių atspalvių intensyvumas; autentiškumo balą gali pakelti tinkamai dokumentuotos ir pagal prototipą imituotos eksploatacinės žymės.

Kartoniniams modeliams dažymo autentiškumas nevertinamas, jei modelis nėra perdažytas.

Dažymo kokybė – vertinama nudažytų paviršių kokybė:

–          ar matomos potepių žymės;

–          ar yra dažų nutekėjimai, taškymai ir pan.;

–          ar yra likę teptuko plaukai, pirštų antspaudai ir pan.;

–          ar spalvų perėjimai kokybiški ir tolygūs visam modeliui;

–          ar tolygus paviršiaus padengimas/blizgesys;

–          ar lygiai nudažyti/imituoti kabinos rėmai, įvairių juostų krašteliai ir pan.

 

Ženklinimas/dekoliavimas – vertinamas ženklų/dekolių naudojimo kruopštumas:

–          ar teisingai išdėstyti atpažinimo ženklai, ar ženklinimas pilnas, ar atitinka mąstelį;

–          ar dekolės užklijuotos kokybiškai – ar matoma dekolės plėvelė, ar blizgėjimas skiriasi nuo kitų modelio dalių ir pan.

 

Kartoninių modelių dažymas:

–          ar detalių briaunos retušuotos (lyginant du analogiškus darbus, modelis su retušuotomis briaunomis gali gauti daugiau balų);

–          ar retušavimas atliktas kokybiškai, neišteptos detalės, parinktos tinkamos spalvos.

Jeigu kartoninis modelis buvo perdažytas, vertinant remiamasi plastikinių modelių kriterijais.

 

 

Plastikinių stendinių modelių vertinimo nuostatai:

 

Bendras vaizdas

Vertinamas bendras modelio vaizdas kitų tos pačios kategorijos ir klasės konkurso modelių atžvilgiu iš maždaug 1,5 m atstumo – didžiausias galimas įvertinimas – 20 balų.

 

Modelio surinkimas

Vertinama:

–           modelio surinkimo kokybė – iki 15 balų ;

–           modelio geometrija (simetrija) – iki 15 balų.

 

Modelio detalizacija

Vertinama:

–          Įprasta įranga, matoma tikrame prototipe eksploatacijos metu (pvz. kabinos, važiuoklės ar kt. įranga, antenos ir pan.) – iki 5 balų;

–          Papildoma įranga, kuri nėra būtina, bet gali būti prototipe (pvz. pakabinama ginkluotė (bombos/raketos), dėžės su amunicija, smėlio maišai, kastuvai/trosai ir pan.)  – iki 10 balų.

 

Dažymas

Vertinama:

–          modelio ir jo dalių spalvų atitikimas pasirinktai dažymo schemai – iki 5 balų;

–          nudažytų modelių paviršių dažymo kokybė – iki 20 balų;

–          atpažinimo ir eksploatacinių ženklų (dekolių) naudojimo kruopštumas – iki 10 balų.

 

Dokumentacija

Papildomai nevertinama, bet palengvina teisėjų darbą ir būtina pakeitimams pagrįsti.

 

Vertinimo lentelė:

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius

Bendras vaizdas

20

Modelio surinkimas:

30

     Surinkimo kokybė

15

     Geometrija/simetrija

15

Detalizacija

15

     Įprasta įranga

5

     Papildoma įranga

10

     Vidinė įranga

Dažymas:

35

     Dažymo autentiškumas

5

     Dažymo kokybė

20

     Ženklinimas/dekoliavimas

10

VISO:

100

 

Kartoninių stendinių modelių vertinimo nuostatai:

 

Bendras vaizdas (viso iki 20 balų)

Vertinamas bendras modelio vaizdas kitų tos pačios kategorijos ir klasės konkurso modelių atžvilgiu iš maždaug 1,5 m atstumo – didžiausias galimas įvertinimas – 20 balų.

 

Modelio surinkimas (viso iki 40 balų)

Vertinama:

–          – modelio surinkimo kokybė – iki 20 balų ;

–          – modelio geometrija (simetrija) – iki 20 balų.

 

Modelio detalizacija (viso iki 30 balų)

Vertinama:

–          Detalizacija (smulkių detalių kiekis ir jų atlikimo kokybė) – iki 20 balų;

–          Papildoma detalizacija (detalės, kurios leidinyje numatytos supaprastintos, bet modeliuotojo padarytos labiau detalizuotos, pvz. pastato turėklai) – iki 10 balų.

 

Dažymas (viso iki 10 balų)

Vertinama:

–          Briaunų retušavimas, jeigu modelis nėra perdažytas – iki 10 balų; vertinama retušavimo kokybė, tolygumas, spalvos parinkims.

 

Dokumentacija

Papildomai nevertinama, bet palengvina teisėjų darbą ir būtina pakeitimams pagrįsti.

 

Vertinimo lentelė:

Vertinimo kriterijus

Maksimalus balų skaičius

Bendras vaizdas

20

Modelio surinkimas:  
Surinkimo kokybė

20

Geometrija/simetrija

20

Detalizacija

 

Detalizacija

20

Papildoma detalizacija

10

Dažymas / Briaunų retušavimas

10

VISO:

100Komentarai draudžiami.