Antradienis, gegužės 4, 2010 Renginiai

II tarptautinis atviras Vilniaus stendinių modelių paroda-konkursas

 

2010 m. balandžio 30 – 2010 m. gegužės 2 dienomis vyko II tarptautinis Vilniaus stendinių modelių konkursas-paroda, organizuotas Vilniaus stendinio modeliavimo klubo „Modeliuok LT“ narių. Mes – renginio organizatoriai – labai džiaugiamės, kad stendinis modeliavimas Lietuvoje populiarėja ir konkurse dalyvauja vis daugiau modeliuotojų iš Lietuvos ir užsienio. Šiais metais sulaukėme daug svečių iš Lenkijos bei Latvijos, prie renginio taip pat prisijungė ir „WarGaming“ entuziastai, kurie pristatė savo fantastinių personažų figūrėles. Konkursas pasižymėjo karinės technikos, aviacijos modelių gausa, taip pat burlaivių, automobilių, pastatų ir kitos technikos modeliais. Galime drąsiai teigti, kad tai buvo didžiausias tokio pobūdžio renginys Baltijos šalyse, tikimės, kad kitais metais konkursas taps dar didesnis ir dar geresnis, taip pat džiaugiamės padarę pažangą, palyginus su praėjusiais metais.

Skaityti daugiau…

Antradienis, gegužės 19, 2009 Renginiai

Stendinių modelių konkursas Wschovoje

 

2009 m. gegužės 1 – 3 dienomis Lenkijoje, Wschovos mieste, vyko visos Lenkijos „Naviga“ C klasės stendinių laivų modelių konkursas ir tuo pačiu kartoninių bei plastikinių modelių konkursai. Modeliuotojų klubas „Modeliuok.LT“ taip pat dalyvavo stendinių kartoninių ir plastikinių modelių konkursuose, pirmą kartą kaip oficialus klubas. Visuose trijuose konkursuose buvo pateikta apie 360 kartoninių, plastikinių ir savadarbių modelių. Konkurse dalyvavo apie 170 modeliuotojų. Iš Lietuvos konkurse buvo pristatyti 6 modeliuotojų darbai: 3 kartoninius ir 8 plastikinius modelius pristatė klubas „Modeliuok.LT“ (Remigijus Valickas, Vladimir Judin, Linas Vanagickas, Valdemar Kratkovski, Tomas Janulevičius) ir 1 plastikinį modelį pristatė modeliuotojas iš Kauno Olegas Samsonas, kuris konkurse dalyvavo individualiai. Konkurse modeliuotojai konkuravo ne tik tarpusavyje, bet taip pat buvo vertinami ir klubų rezultatai.

Skaityti daugiau…

Pirmadienis, kovo 2, 2009 Renginiai

Stebuklingas technikos pasaulis – modelių paroda-konkursas Kaune

Baigėsi Kaune vykęs jaunimo modelių paroda – konkursas „Stebuklingas technikos pasaulis. Konkursą organizavo Kauno Mokinių techninės kūrybos centras. Paroda buvo skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Konkurse galėjo dalyvauti modeliuotojai iš visos Lietuvos. Buvo pristatyta daugiau nei 30 įvairių darbų, padarytų iš kartono, plastiko ir medžio. Konkurse buvo ir netradicinių modelių – mediniai nameliai bei kartoninis fantastinio erdvėlaivio modelis. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į dvi amžiaus kategorijas: jaunučiai – iki 13metų, ir jauniai – iki 18 metų. Dalyviai tam tikrose kategorijose dalyvavę pavieniais darbais (t.y. vienas dalyvis vienoje kategorijoje) buvo apdovanoti paskatinamaisiais prizais. Vertinimas buvo atliekamas remiantis tarptautiniais vertinimo kriterijais ir normatyvais. Darbai buvo vertinami pagal surinkimo – suleidimų kokybę, geometrijos atitikimą, panašumą į originalą bei modelio bendrą vaizdą.

Skaityti daugiau…

Sekmadienis, vasario 1, 2009 Renginiai

Konkursas baigėsi? konkursas prasideda

 

Show has ended? Show must go on-article in english (click here)

Konkurs skończył się? Konkurs się zaczyna-artykuł w języku polskim (kliknij tu)

Конкурс закончился? конкурс начинается-cтатя на русском (нажмите здесь)

2009 m. sausio 24-25 dienomis vyko pirmasis neformalaus Vilniaus modeliuotojų klubo modeliuok.lt organizuotas renginys – Atviras Vilniaus stendinių modelių konkursas. Konkursas sulaukė daug dėmesio iš visuomenės ir modeliuotojų. Konkurse buvo pristatyti 84 modeliuotojų darbai. Gaila, kad ne visi modeliuotojai galėjo į konkursą atvykti asmeniškai, kai kurių darbus atvežė jų kolegos. Iš viso konkurse buvo pristatyti apie 300 modelių:  68 kartoniniai, 15 modelių padarytų pagal brėžinius, 194 plastikiniai modeliai ir apie 20 nekonkursinių modelių. Konkursas sulaukė daug žiniasklaidos dėmesio. Nuorodas į straipsnius ir interviu galima rasti žemiau. Šį konkursą mes laikome sėkmingu. Mūsų tikslas buvo pritraukti kuo daugiau modeliuotojų, surinkti kuo daugiau modelių ir mums tai pavyko. Šis konkursas tapo didžiausiu tokio pobūdžio renginiu iki šiol vykusiu Lietuvoje. Tai visų mūsų – modeliuotojų – rekordas, tikimės, kad nepaskutinis.

Skaityti daugiau…

Ketvirtadienis, spalio 30, 2008 Renginiai

Modeliuotojų susitikimas Liubline

 

Šių metų spalio 24 dieną, Lietuvos modeliuotojai išvyko į Lietuvai svarbią istorinę vietą – Liubliną, kur įvyko trečiasis Liublino modeliuotojų konkursas. Į parodą išvyko 12 modeliuotojų iš Klaipėdos, Vilniaus, Panevėžio, Gargždų ir Šilutės. Kelionėje žinoma, nebuvo apsieita be nuotykių, automobilio remonto ir kitų linksmų dalykų, kurie kelionei suteikė savotiško šarmo.

Skaityti daugiau…

Sekmadienis, rugsėjo 28, 2008 Renginiai

II atviras pajūrio regiono modelių konkursas

 

2008 m. rugpjūčio 16-17 dienomis, Gargžduose įvyko modelių konkursas, kurį organizavo Klaipėdos regiono modeliuotojų klubas „Mikropasaulis“. Į šį konkursą susirinko modeliuotojai iš Klaipėdos, Gargždų, Kauno, Vilniaus. Taip pat buvo atvykęs ir modeliuotojas iš Lenkijos, kuris pristatė modelį „Avro Lancaster“ – tarptautinių parodų nugalėtoją. Puiku, kad atsiranda žmonių, turinčių entuziasmo surengti tokias šventes kaip ši.

Konkursas pasižymėjo draugiška atmosfera

Skaityti daugiau…

Antradienis, vasario 5, 2008 Renginiai

Show has ended? Show must go on

On the 24-25 of January 2009 the first Vilnius Open Scale Model Show took place. This event was arranged by informal club of Vilnius city modelers „Modeliuok.lt“. It generated great interest among modelers as well as general public. 84 modelers participated in the show. Unfortunately, not all of them could come in person, their models were brought in by fellow modelers. In total some 300 works were displayed: 68 paper models, 15 scratchbuilt models, 194 plastic models, plus about 20 models, that did not participate in contest but were on display. The event got considerable mass media coverage (links to the articles and video interviews are provided at the end of this paper). We hold this show a success, because we achieved our main goal – to attract as many modelers and display as many models as possible. It was arguably the largest event of this kind in Lithuania so far. We hope that this „record“ will not be the last.

Skaityti daugiau…

Sekmadienis, vasario 3, 2008 Renginiai

Конкурс закончился, конкурс начинается.

24-25 января 2009 г. В Вильнюсе проходило первое неофициальное мероприятие клуба вильнюсских моделистов „modeliuok.lt“  Открытый конкурс стендовых моделей города Вильнюса. Конкурс пользовался большой популярностью. На конкурс были представлены 84 модели. К сожалению не все авторы смогли приехать лично, некоторые работы были привезены их коллегами.  Всего же для участия в конкурсе были представлено около 300 моделей: 68 картонных, 15 изготовленных по чертежам, 194 пластиковых моделей и около 20 внеконкурсных моделей. Конкурс вызвал большой интерес у представителей прессы. Ссылки на статьи и интервью представлены ниже. Мы считаем, что конкурс был проведен успешно. Нашей целью являлось привлечение как можно большего числа моделистов, а также моделей и нам это удалось. Этот конкурс стал наиболее массовым из всех проведенных до этого конкурсов такого типа в Литве. Это наш – моделистов- общий рекорд, хотелось бы надеется, что он не последний.

Skaityti daugiau…

Sekmadienis, vasario 3, 2008 Renginiai

Atviro mokinių stendinių modelių konkurso-parodos nuostatai

PATVIRTINTA
MTKC  direktorė
2009 m. sausio 22 d. Nr.

ATVIRO MOKINIŲ STENDINIŲ MODELIŲ PARODOS–KONKURSO
“STEBUKLINGAS TECHNIKOS PASAULIS”
NUOSTATAI

I. TIKSLAI

1. Organizuoti atvirą mokinių stendinių modelių parodą-konkursą, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.
2. Populiarinti tikslių technikos kopijų darymą iš popieriaus ir plastikinių rinkinių.
3. Sudaryti sąlygas mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui.

II. PARODOS-KONKURSO RENGĖJAI

4. Parodą–konkursą organizuoja Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (toliau – MTKC, A. Mickevičiaus g. 2., Kaunas LT-44313, tel./faks. 8 37 323582).

III.    PARODOS–KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Paroda–konkursas vyks 2009 m. vasario 23-27 d. Kauno moksleivių techninės kūrybos centre.
6. Mokiniai dalyvauja dviejose amžiaus grupėse: jaunesniųjų (9 – 13 metų) ir vyresniųjų (14 – 18 metų).
7. Parodai-konkursui dalyviai pristato:
7.1. padarytas iš popieriaus ar gamyklinių plastikinių rinkinių lėktuvų, laivų, automobilių, kosminės, civilinės bei karinės technikos, architektūrinių maketų mastelines kopijas;
7.2. nurodyti modelio pavadinimą, mastelį, autoriaus vardą ir pavardę, mokyklą, klasę, vadovo vardą, pavardę.
7.4. eksponatus parodai  pristatyti iki 2009 m. vasario 18d.
8.   Vertinant eksponatus bus atsižvelgta į:
8.1. darbų atlikimo kokybę;
8.2. tikslumą;
8.3. originalumą.
9. Parodos konkurso uždarymas vyks 2009 m. vasario27 d. 15 val. MTKC.

IV.    PARODOS–KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

10. Nugalėtojai  apdovanojami MTKC diplomais ir dovanomis.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į MTKC stendinio modeliavimo būrelio vadovą Leoną Narkevičių, tel. 8 618 10881.

Sekmadienis, vasario 3, 2008 Renginiai

Konkurs skończył się? Konkurs się zaczyna

W dniach 24-25 stycznia 2009 r. odbył się w Wilnie pierwszy otwarty konkurs modeli redukcyjnych, pod patronatem nieoficjalnego klubu modeliuok.lt. Impreza nie przeszła bez echa, co więcej, wydatne zainteresowanie okazali zarówno modelarze jak i publiczność. Podczas konkursu zaprezentowano modele wykonane przez 84 modelarzy. Niestety nie wszyscy modelarze mogli uczestniczyć osobiście, niektóre modele zostały przywiezione przez ich znajomych. Ogółem na imprezie można było obejrzeć około 300 modeli: 68 kartonowych, 194 plastikowych, 15 modeli zrobionych według planów i schematów modelarskich i około 20 modeli pozakonkursowych. Impreza zyskała szeroki oddźwięk w mediach. Linki do artykułów w prasie, wywiadów oraz reportaży można znaleźć poniżej.
Jako organizatorzy, konkurs uważamy za udany. Naszym celem było zrzeszenie jak największej liczby modelarzy oraz zebranie reprezentatywnej ilości modeli i uważamy, że udało nam się osiągnąć powzięte zamierzenia. Impreza stała się największym tego typu przedsięwzięciem na Litwie oraz w krajach Bałtyckich. Mamy nadzieję, że ten sukces ten nie będzie ostatnim.

Skaityti daugiau…